Disclaimer

Aan de gegevens op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Zeegers Advertisings B.V. is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van of in verband met het gebruik van gegevens op haar website of aan haar website gekoppelde website(s).

Zeegers Advertisings B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie middels haar website.

Aan de inhoud van deze website en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.